island

U tajnim dokumentima objavljenim u okviru projekta „Nacionalni arhiv snaga sigurnosti“ napisano je, kako je SAD 1950-ih godina planirao postaviti nuklearne bombe u Islandu. „Popular Science“ piše da Washington nije planirao obavijestiti Reykjavik o prebacivanju naoružanja. Prema dokumentima, Island je ...