George Soros

Utjecajno mađarsko internet izdanje Origo, koje se nalazi pod kontrolom mađarskog parlamenta, 28.03.2017. g. objavilo je, kako privatno Središnje Europsko Sveučilište (poznato kao CEU), koje je utemeljeno u Mađarskoj 1994. g., nema mađarsku akreditaciju za svoje magisterijske i doktorske programe ...